امروز هیجدهم بهمن ماه ۲۵۷۶

با درود

امروز قرار بود که برنامه ای مربوط به عظمت و بزرگی امروز بسازم

متاسفانه به دلیل حفظ تمامیت ارضی نمیتوانم به محتوای جلسه ای که امروز در یکی از پادگانهای کردان کرج در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح انجام شد اشاره ای داشته باشم ولی فقط به تشکیل آن جلسه میتوانم اشاره کنم و اینکه سیستم حکومت ننگین اسلامی ایران در حال برچیده شدن هست و بایستی خود را برای سازندگی ایران و حفظ کیان آزادیخواهی در ایران آماده سازیم

لینک ویدیوها را در پایین این متن میگذارم

پاینده ایران آزاد

آرشید

 

Leave a Reply