خبر مرگ خامنه ای الدنگ – خامنه ای به درک واصل شد

خامنه ای که اشلو شده بود و یازدهم بهمن گذشته روز بزرگی در تاریخ ایران خواهد بود که شرح دقیق ماوقع  به زودی منتشر خواهد گردید، امروز خبر مرگش به بیرون درز کرد و در یک اشتباه محاسباتی که بعدا هک شدن سایت عنوان گردید،‌خبر مربوطه بر روی وب سایت روزنامه قانون و آرمان قابل مشاهده بود

من در مورد صحت و سقم خبر کاری ندارم ولی در خصوص اینکه چرا در خیزش اخیر خامنه ای هزینه شد و هیچ نامی از هاشمی رفسنجانی مرده هم حتی نیست! میتوان با عمق بیشتری اندیشید و دقت کرد

ویدیو فوق تلاشی بود که در کمتر از نیم ساعت ساخته شد در خصوص مردن خامنه ای که به تمام آزادیخواهان ایران و همه جانباختگان راه اقتدار و سربلندی ایران تقدیم میکنم

پاینده ایران آزاد

آرشید مطیع قوانین – خلبان پرواز آزادی

Leave a Reply