چند ویدیو در یوتیوب در این پست

ویدیو دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه

نقد به آنان که خائنانه مبارزه آزادیخواهانه ایران را سرسری گرفته اند و میگیرند. دوشنبه ۲۳بهمن ۲۵۷۶

پوزش یادم رفت که در ویدیو بگویم امروز روز مانتره سپند بود
سکوت دیروز س.م.ح خیانت آشکاری به نفس مبارزه و بی احترامی به سطح شعور همراهان و یارانش بود. – پیش در آمد الدنگ شناسی و ….. به زودی الدنگ شناسی را میگذارم بالا در حال بررسی مسایل حقوقی اش برای یوتیوب و …. هستم که پامون تو تله نره و این یک صدا از صدها صدای آزادی را نگذارم خفه بشود در این لینک که مربوط به ضبط نوزده بهمن هست توضیح دادم که توقع واقع بینانه بایست از بیست و دوم بهمن داشت. هم روز پایانی جشنواره ، هم روز این الدنگهای ساندیس خور و خوب خیلی از بر و بچ مبارزهم اهل فیلم و ضد آخوند هستند و طبعا میمانند خانه ویک پیکی میزنند و یک حالی میکنند و برنامه را می بینند از تلویزیون. یک محاسبه ساده میتوانست چنین خفتی را ایجاد نکند این س.م.ح نیز امروز شنیدم که گفت چالش آتش و گامبی شاه نیز پایان بگیرد که حالا حسابی دیگه نسخه اش را خواهم پیچید چون بهش گفتم که از مدار ایران خارج بشی نسخه ات را می پیچم و او اینچنین کرد و هر کاری کرد در جهت بقاء و دوام رژیم و هدر دادن امید و آنهمه انرژی مبارزه بود. حالا وقت قصه گویی دخترو شیخ صنعان نیست حالا وقت شاهنامه خوانی هست که چه مرد و چه زن پهلوانی کند. خودمان بایستی دست حکومت ننگین اسلامی را کوتاه بکنیم با صعه صدر و تشخیص درست

********************************************************************************************

ویدیو سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه

نقد و به چالش کشیدن رهبر ریستارت و ….- سه شنبه ۲۴بهمن۲۵۷۶

به چالش کشیدن چالش انداز………….
چرا س.م.ح شعار زیبای مرگ بر خامنه ای را در یک حرکت نرم به ظاهر خشن، به شعار مرگ بر دیکتاتور تقلیل داد؟
آیا این یک برنامه ریزی از قبل بود یا یک اشتباه غیرعمدی دیگر؟
س.م.ح در یکی از برنامه های تلگرامی خود با عنوان اسرار تاریخ ایران در یک کلام آشفته سن نوح را هزار سال نوحی !( که سال یعنی ماه در این گفتار و هر ماه بیست ویک روز است) عنوان نموده و در ادامه همان گفتار میگوید که سن نوح به سال زمینی حدود صد و پنجاه سال میشود ! که بر مبنای یک محاسبه ساده هزار ضربدر بیست و یک تقسیم بر سی صد و شصت و پنج عدد پنجاه و هفت سال و اندی به دست می آید…. آیا این تناقض گفتار و رفتار س.م.ح با برنامه ریزی قبلی وزارت اطلاعات انجام میشود یا مشکلات روانی وی هست؟ هر چند که به دلیل شکوفا کردن نیروی پتانسیل همبودگاه ایران از وی سپاسگزاری نموده ام ولی بابت سکوت بیست و دو بهمن و فروخواباندن خیزش ( که بیشتر ممکن است بصورت عامدانه بوده است، شدیدا وی را نقد میکنم و به چالش میکشم که پاسخگوی رفتارش باشد.
از آن گذشته وی از بیست و سوم بهمن همه چالشهای مفید و کارآمد را خواباند؟
و به اصطلاح خودش وارد فاز دوم شدند . تجربه ثابت کرده است که وی کانتینیوتی یا پیگیری هدف برای حصول نتیجه را ندارد! آيا این با غرض شخصی و سازمانی بر علیه ایران انجام میشود یا جای پایی برای اسلام میخواهد در آینده ایران باز کند….. گفتنی در این ویدیو زیاد است و متاسفانه باز شاهد بودیم که بازی به ما تحمیل شد از سوی دیگر حزب اتحاد گفته است که سران آنها اسیر شده اند در خاک عراق! واقعا اینهمه سبک سری لیاقت اپوزیسیون هست یا بایستی نام آنرا پوفیزیسیون گذاشت و فکر چاره ای نمود برای بهبود این وضعیت؟
پاینده ایران آزاد آرشید مطیع قوانین – خلبان پرواز آزادی

Leave a Reply