بیاد سرهنگ بنی عامری و همه جانباختگان کودتای شاهرخی ( نوژه) که ……. لو رفت

دیروز دومین سالروز درگذشت سرهنگ بنی عامری بود. طراح کودتای شاهرخی

یادش شاد و راهش پر رهرو باد

http://www.baniameri.com

یاد این مرد بزرگ را گرامی میدارم و متاسفانه هنوز خانواده بنی عامری موافقت ننموده اند که کتاب ایشان را در وبسایت بنی عامری دات کام بگذارم تا قابلیت دسترسی آن برای همگان و آگاهی از چند وچون کودتای شاهرخی ( نوژه) وجود داشته باشد

مایل هستم که وب سایت بنی عامری دات کام را مرجعی بنمایم برای این واقعه تاریخی وناگفته هایی را که سرهنگ به من گفتند، در آن بیان کنم ولی بنا به وصیت مستقیم و شفاهی سرهنگ بنی عامری به من  مبنی بر انتخاب زمان درست برای درج آن بایسته ها بر مبنای تشخیص خودم،‌ بایستی هنوز صبر کرد

 این افتخار برای من بس که سرهنگ بنی عامری مایل بودند که من در آن شب عملیات همراه ایشان در بی ام و ۲۰۰۲   بودم که من به ایشان گفتم سرهنگ در آن زمان من فقط هفت هشت ساله بودم

یادش شاد و راهش پر رهرو باد

نگاره بالا در یکشنبه یازده بهمن ۲۵۷۴ شاهنشاهی برابر با ۳۱ژانویه ۲۰۱۶ساعت ۱۷۰۳

 در بیمارستانی نزدیک سوییس کاتج لندن گرفته شده است

نشسته سرهنگ بنی عامری

ایستاده از راست

خلبان آرشید مطیع قوانین – دکتر زرتشت ستوده – سرهنگ ***** تاگرفتن تاییدیه از نام بردن ایشان پوزش میخواهم