امروز نوزدهم بهمن ۲۵۷۶ روز ارد

 پیام و نقد از یک کارگرزاده خلبان به شاهزاده خلبان

این پیام برای پیشبرد مبارزه و ایجاد یک برنامه منسجم هست.  بعنوان سرباز هوشیار ایران زمین وظیفه خودم دانستم که شرط بلاغ را بگویم

من آنچه شرط بلاغ است با تو گویم

تو خواه پند گیر خواه ملال

 

بدرود

آرشید

Leave a Reply