امرداد یا مرداد

وقتی با یک پیشوند الف کلمه امرداد یا جاودانگی در فرهنگ مردمی که فرهنگشان را نمیدانند تبدیل به مرداد و یا ناجاودانگی و مرگ میشود

به همین سان یک انسان خوب با هزاران کار خوب در بین همین مردم دیوانه هم خوب نمیشود

گاهی اگر نباشی به مانند همان الف استوار ،‌میبینی که یک یا چند زندگی ،‌ نازندگی میشود و زمانی که نازندگی بودن را از آنان بازگرفتی و زندگی دوباره ای بخشیدی، آنگاه باز به دلیل نگاه آزاد منشانه  و از نوع ایرانی که داری، تو را به جوخه های کوته قدی اندیشه هایشان می سپارند و میخواهند که عشق را باز بکشند،‌آنگونه که برای خود کشتند و نسل در نسل آنرا به نسل پس از خودشان با نادانی و کم دانی ادامه دهند و تخم نفرت و خشم و کینه و دوری و جدایی را بکارند

آه کجایید نیاکان بزرگواری که تاریخ آفریدید تا ببینید که بزرگان سن و سال امروزین ، کودکانی خردسال هستند که نادانسته ایران و مام میهن را از تاج وارهانده و به کرباس آخوند می بخشند ، و همان بزرگان آشوب کننده دیروز ، امروز پیران سرخورده و وامانده ای هستند که باز با همه تکیه هایشان بر زانو و بازوی آزاد اندیشی ما،‌آنچنان چوب در چرخ آزادی و عشق میکنند که انگار همیشه زنده میمانند. این است مشکل نسل من، همانگونه که به خانه دشمن پناهنده شده ام! از دست دشمن خانگی، امروز هم مبدا و آغاز نسل من و مایان،باز مایه بدبختی و مشکلات نسل من و مایان شده است

آه کجایی حرمت بزرگی خرد، که از دست رفته ای

 در میان انبوهی خُردِ  بی خِرَد که تنها خَرسال هستند بایستی در  انتظار نگاه ناگهانی بمانیم،‌ تا با نگاهی عمیق فسیل پهن و تلخ هیپنوتیزم یک روند انتزاعی را بشکنیم و عشق را باز بکاریم تا باری بدهد برای آزادی ایران

و اینسان تنها به مانند یک الف هستیم بر سر یک کلمه مثل امرداد که جاودانگی با بودنمان میشود و مرگ با نبودنمان

گاهی با سکوت نگاهت و کلامت در نیمه آگوست پیش رو( پایان امرداد)، بودنی نبودن میشود و با بودنت ،یک نبودن به بودن جای خود را میبخشد و حتما که سکوت نگاه و کلام را میشکنم و شکسته ام با صدای خیلی بلند در نعره مرگ بر خامنه ای دات کام

 آیا باز بایستی حرمت بگذاریم به مشتی دیوانه که زندگی را به دهان خودشان و دیگران سخت تلخ کرده اند

و میخواهند که عشق به ایران را نادیده بگیریم …. به چه بهایی در این زندگی یکباره؟

 یک مشت دیوانه که کشورم را به کام خدای دیوانه اعراب ( الله) به غنیمت برده اند و خودشان نمیدانند چه میکنند آنگاه با شور بیشعور ۵۷ خواستند که برای من و دیگرعزیزانم تصمیم بگیرند

ای لعنت بر اسلام و شیعه و خدای عرب( الله )و رسولش و آلش و لعنت بر سلمان پارسی خائن وطن فروش جاه طلب

وقتی که میبینی یک احمق مینویسد الا بذکر الله تطمئن القلوب و مشتی احمق تر، بدون اندیشه آنرا پیروی میکنند،‌دلم برای آن مال باختگانی میسوزد که همان آویزندگان الابذکرالله تطمئن القلوب ،‌با پول آن مالباختگان قبلشان را و فکرشان را در خانه و ماشین و باغ و …. آرام میکنند و شعار آرامشی الله نشان میدهند که تهوع بر انگیز است.

آیا نمی بینید وقتی که دو گروه با الله اکبر و الله اصغر سر یکدیگر را امروزه روز میبرند وببینید که چه گذشت بر نیاکان گرامی ما .

 ای ایرانی کم دان و ناآگاه آیا صدای ضجه ها و ناله های مادران و برادران و خواهرانت را در پشت سده های تاریخ نمیشنوی که به دست اعراب وحشی صحرای سینا به غارت رفتند و اسیر شدند و ذلیل شدند و مورد تجاوز و بی مهری و زیاده خواهی عرب قرار گرفتند. یک مشت عرب وحشی که فرق طلا و نقره را نمیدانستند و علی گردن شکسته پسر ابی طالب ،‌مرتیکه بی هنر بایستی فرش نفیس بهارستان را قطعه قطعه کند و بین اعراب وحشی تقسیم کند. ای ننگ بر ما که اگر قرار باشد از فرهنگ و هنر اسلامی بخواهیم حرف بزنیم زمانی که اسلام هیچ هنری به غیر از کشتار و خونریزی و قهر و جنگ و بدبختی نداشته است و حتی یک آیه در قرآن نمی یابی که در مورد کشاورزی و صنعت و هنر حرف زده باشد

ای ننگ بر خاندانی که من از آنان باشم و آنها بخواهند که خود را مسلمان  و شیعه بدانند. خاندانی که بسیار میترسند،‌ بسیار دروغ میگویند ،‌ بسیار سوء استفاده مالی میکنند و بسیار خشک فکر هستند. این هست حال اکثر خاندانهای امروزین سرزمین من ایران ،‌مگر اینکه تک و توک بین آنها برجستگانی ببینی که باز چونان خودت در زیر بار حماقت ها و دروغها و دو رویی ها ، له شده اند و گاهی نایشان بر نمی آید،‌تو صدای آنان باش

دیگر نخواهم گذاشت که جهل و جنون، عشق را مدفون حماقتش نماید. عشق به آزادی و آزادگی،‌عشق به سبزی و خرمی ، عشق به ایران و آبادانی آن کشور نازنین پس از هزاره ها ودیگر بس است قرآن پر از اشتباه بر سر سفره هفت سین ایرانی

از این پس بر باد میدهم آنان را که تا نیمه راه آمدند و سوء استفاده های مالی و موقعیتی شان را کردند و بخواهند در پس سوء استفاده هایشان به ریش نداشتهء من  آزادیخواه بخندند

روزگارتان را به مانند دروغ هایتان سیاه میکنم ای ضحاک و ضحاکیان که کیس های پناهندگی زرتشتی میدهید و درلندن در سفره های حسن و عباس و حسین با عَلَم و کَتَل السلام علیک عکس اینستاگرامی میگیرید،‌ننگ بر شما باد