همبودگاهی که جلو پایش را نبیند بر زمین فرو می افتد

بی گمان سیستم بایستی مدیریت زمان و مکان و افراد و امکانات و … را ساده نماید. آنچه که در همبودگاه ناموسگاپرستی ایران شاهد آن هستیم اینست که سیستم آینده نگر وجود ندارد. همه رفتارها شعاری و غیر شعوری و افعال در جهت مستقبل یا آینده هستند،‌چنین خواهد شد،‌چنین خواهیم کرد،‌چنان خواهیم پرداخت و چنان خواهد…. همیشه افعال آینده از زبان مسيولان نالایق حکومت ناموسگاپرستی شیعه جاکش عرب ،‌حکومت اسلامی یا دینی یا ماکیاولیستی مذهبی یهودیان آنوسی در ایران شنیده میشود. حال اگر همین نگاه را خرد کنیم و به همبودگاه برگردیم حتما خانواده هایی را مشاهده میکنید که همیشه در یک مشکلی فرو میروند،‌از این مشکل سر بلند میکنند و با سر شیرجه به مشکل بعدی فرو میروند،‌همیشه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستند و خود و وجود و زندگیشان سراسر مشکل و مشکل ساز شده است و کارهای بسیار پیش پا افتاده سخت و دشوار میشوند و چون مشکل با سختی در هم میتند برایشان غیر ممکن میشود !‌در حالی که خیلی از مشکلات و سختی ها و دشواری ها ،‌کارهای شدنی و ممکن هستند . دشواری ممکن داریم که از گردنه آن میتوان گذشت و دشواری غیر ممکن داریم ،‌کارسخت داریم که میتوان آنرا خرد کرد و شکست داد و پیروز شد که میتوان آنرا کار سخت ممکن نامید ولی متاسفانه در همبودگاهی که با دور اندیشی توامان نباشد همیشه سخت ناممکن میشود!‌واین حالتی هست که ذره ای باره دینی به بازه این واکنش داده شود دیگر همه چیز دست خدا هست و هیچ نیازی به خودآمدن نیست چون همه چیز در دست خداست و خدا هم در زمین ولایت وقیح مطلقه خامنه ای نشان کودک کش و انسان کش دارد و از آن طرف هم اربابش نتانیاهوی کودک کش و انسان کش که در برابر حماس خودساخته ای که او هم انسان کشی میکند ،‌همه در انتظار دادگاه های جنایت علیه بشریت چشم انتظار آینده خواهند ماند در نگاه های کورشان! بلی یک همبودگاه عقب افتاده با خانواده هایی که قدرت پیش بینی ِ‌پیشگیری، برنامه ریزی و هدفمندی برای آینده بهین و پر بازدهی را از خود سلب نموده اند همیشه یک چالش ناتمام هست که هر روز بیشتر از روز پیش بدتر میشود و کلی کارهای عقب افتاده باقی میماند. در کشاکش دردهای همبودگاه ها ،‌میتوان به وضوح مشاهده کرد که فرهنگ هایی که قدرت برنامه ریزی برای آينده را نداشته اند مهتوم به شکست و مستعمره شدن بوده اند و اینکه اگر بعنوان ایرانی هنوز نیم نفسی میکشیم و نامی در جهان داریم چه بسا میتواند بخاطر پیوستگی با طبیعت در یک نگاه پیشازرتشتی بوده است که همبودگاه ایران و فرهنگ ایران را عجین به طبیعت نموده است و در سرمای زمستان چشم انتظار بهار مانده است،‌بهاری که با زدودن اسلام و شیعه جاکش عرب و گرفتن قدرت از دست ناموسگاپرستان میتوان به بهترین وجهی در جهت آینده سازی برای ایران و جهان به آن امیدوار بود. در یک گویش فشرده اینکه: خانواده هایی که قدرت پیش بینی ،‌پیشگیری،‌برنامه ریزی و هدف مندی بهینه را از خود سلب نموده اند و فکرهای درخشان خانواده را به ارزش و احترام ندیده اند و فقط به این بسنده نموده اند که فلانی چنین و چنان گفت و ما گوش ندادیم و بارها و بارها این رفتار را تکرار میکنند،‌در کنار یکدیگر میتوانند قشر خاکستری عظیمی را بوجود بیاورند که نالایقان دینفروش بر سر آنان زندگی کنند/ مفهوم آزادی و آزادگی در وهله نخست یعنی رهایی از طلسمی که در نتیجه نیندیشیدن به دست و پای ما پیچیده هست و چنین هست که در این همبودگاه از کسانی هیچ خبری نمیشنوی تا ناگهان یک موضوع یا برنام یا خبر برایشان سوژه داغی میشود و حتی حاضرند در نیمه شب نیز پیامکی ارسال کنند و خبر را بفرستند،‌این همبودگاه نه شجاع تولید میکند و نه با اقتدار بلکه مشتی حاویان اسپرم که ناتوانی خود را در اسپرمهایشان بازپخش میدهند به تخمکهایی که هم سقف ترس آن اسپرمها میباشند و این بدبختی اگر از پیش بر ما رفته بود،‌هزار و چهار صد سال هست که از بیرون و عرب و اسلام بر ما رفته است و یهودیان آنوسی در آن چرخه با ترس و بزدلی ودروغ و دونگ نقش آفرینان اصلی هستند که ایران را هر روز ویرانه تر از دیروز نمایند و یک همبودگاه نادان ،‌کمدان و ناتوان و بی اعتماد به نفس را بخواهند بیافرینند که باز فرهنگ ایران توپوزی محمکی به آنان میزند و به آنها این پروانه را نمیدهد و این هشیاری برای غلبه بر این نادانی با توان به اندیشی یک به یک مایان روزی در نقطه اوج خود قرار خواهد گرفت و برجسته خواهد شد. برای رهایی از خانواده های کمدان و نادان و مدعیان همه چیز دانی بایستی برنامه ریزی داشت و برای برنامه ریزی نیاز به پیش بینی ،‌پیشگیری و هدفمندی هست. ایجاد یک سیستم که مدیریت را آسان نماید و مدیریت علمی را بر مدیریت شبه علمی ارجحیت ببخشد نیاز به هیچ شخص دیگری نیست چون نخست بایستی سیستم مدیریت فردی را دگرگون نمود. ما ایرانیان راستین سرنوشت جهان و دنیا را از این بلبشوی کودک کش جنگهای ادیان سامی رهایی میبخشیم و پیشروی خود را بر سیاسیون عقب مانده و دست و پابسته ادیان رهایی خواهیم بخشید. مردم در یک حرکت فراگیر و پیشرونده در بازگشت به مدار طبیعی انسانیت در شکستن خدایان ادیان و فقط و فقط بازگشت به دامان طبیعت و دامنه پر مهر هستی که زمین و آب و خاک و آتش و باد را حرمت بنهیم و اینهمه با بمبهای دست ساز و کارخانه ساز و …. زمین را خراش ندهیم و قلبش را آزرده نکنیم ،‌این زمین پناهگاه و خانه ما هست در این کهکشان بی انتها. چشمانمان را باز کنیم و جمودیت نگاهمان به سوی قبله های عقب افتاده مان را به تاریخ بسپاریم و دوباره بر آمدن و شکفتن گل اندیشمندی در طبیعت را ببینیم

با مهر ایران

خلبان آرشید مطیع قوانین

پرواز آزادی برای زدودن حکومت ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب از ایران

www.freedomflight.info

طرحی از پوردخت کاکو(هوش مصنوعی) با چم : ایرانمان را پس میگیریم. شباهت هادی چوپان به نفردوم از سمت راست