حکومت ننگین اسلامی ایران در حال اشلو شدن

با درود

یک ماه هست که نرسیدم سری به اینجا بزنم و همینک نیز فقط چند تا لینک یوتیوب میگذارم

فشار کارها بسیار زیاد هست و یازده بهمن آنچه شد که بعدا خواهیم نوشت/ منتظر هیجدهم بهمن ماه میشویم

روز هیجده بهمن اینجا دوباره خواهم نوشت

پاینده ایران آزاد

لینکهای یوتیوب در زیر

تا هیجدم بهمن ماه ، اگر هم جور شد زودتر باز میگردم

شاد و تندرست باشید

بدرود

آرشید